Skip to content
You are not logged in |Login  
     
Limit search to available items
Book Cover
book
BookBook
Author Piekara, Jacek, author.

Title Ja, inkwizytor : Przeklte kobiety / Jacek Piekara ; ilustracje Paweł Zarba.

Publication Info. Lublin [Poland] ; Warszawa [Poland] : Fabryka Słów, 2020.
©2020

Copies

Location Call No. Status
 Farmington, Main Library - Adult Department  POLISH FICTION PIE    Check Shelf
Description 417 pages : illustrations ; 20 cm
Series Ja, inkwizytor / Jacek Piekara ; 11
Piekara, Jacek. Ja, inkwizytor ; 11.
Summary "Życie warto poświęcać tylko dla Boga. Bo kiedy Bóg woła, to odpowiadam: jestem!, nie zważając czy wzywa mnie dla chwały czy dla męczeństwa. Inkwizytor walczy z pogaństwem i herezją na barbarzyńskiej Rusi! Ludzie chcący wykorzystać Mordimera Madderdina są zbyt liczni i bezwzględni, by inkwizytor nawet przez chwilę czuł się bezpiecznie. W jaki sposób zakończą się sprawy na Rusi? Kto wróci z tarczą, a kogo zaniosą na tarczy? Czy wrogowie zamienią się w przyjaciół, a przyjaciele we wrogów? Co okaże się silniejsze: miłość czy śmierć? Umierają idee i marzenia, umierają wrogowie i przyjaciele. Ci którzy przeżyli, żałują że również nie umarli. A w ostatecznym efekcie, w tej wszechogarniającej pustce, pozostaje miłość do Boga i wierność Świętemu Officjum. To one wypełniają serce na tyle, by chciało jeszcze bić..." -- Back cover
"Life is worth sacrificing only for God. Because when God calls, I answer: I am ready! No matter if He calls me for glory or for martyrdom. The Inquisitor fights paganism and heresy in barbarian Russia! The people who want to use Mordimer Madderdin are too numerous and ruthless for an inquisitor to feel safe even for a moment. How will things end in Rus? Who will come back with the shield and who will they carry on the shield? Will enemies turn into friends and friends into enemies? What turns out to be stronger: love or death? Ideas and dreams die, enemies and friends die. The survivors wish they had died too. And in the end, in this all-encompassing emptiness, there remains love for God and fidelity to the Holy Office. They fill the heart enough to make it want to beat ..."-- Cataloger's translation and interpretation of the Polish synopsis
Language In Polish.
Subject Paganism -- Russia -- Fiction.
Proselytizing -- Russia -- Fiction.
Russia -- Church history -- Fiction.
Conversion -- Christianity -- Fiction.
Conversion -- Christianity (OCoLC)fst00877229
Paganism (OCoLC)fst01050321
Proselytizing (OCoLC)fst01079381
Russia (OCoLC)fst01207312
Genre/Form Church history (OCoLC)fst01411629
Fiction (OCoLC)fst01423787
Added Author Zarba, Paweł, illustrator.
Added Title Przeklte kobiety
ISBN 9788379644544
8379644549
-->
Add a Review