Skip to content
You are not logged in |Login  

LEADER 00000cam 2200361Ia 4500 
001  ocm35898447 
003  OCoLC 
005  20151215205352.0 
008  961111s1994  vm a     000 0 vie d 
035  (OCoLC)35898447 
040  ORU|beng|cORU|dLNQ|dORU|dOCLCG|dOCLCQ|dOCLCF|dOCLCQ|dOCLCO
    |dWHP 
041 0 vie|achi 
043  a-cc---|aa-vt--- 
049  WHPP 
050 4 BF1773|b.N48 1994 
100 1 Nguŷẽn, Hîén Lê,|d1912-1984. 
245 10 Kinh dịch :|bđạo c̉ua ngừơi quân t̉ư /|cNguỹên Híên Lê.
264 1 [Hà Ṇôi] :|bVăn học,|c1994. 
300  520 pages :|billustrations ;|c19 cm 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
546  In Vietnamese, and some in Chinese. 
630 00 Yi jing. 
630 07 Yi jing.|2fast|0(OCoLC)fst01356108 
650 0 Divination|zChina. 
650 0 Divination|zVietnam. 
650 7 Divination.|2fast|0(OCoLC)fst00895747 
651 7 China.|2fast|0(OCoLC)fst01206073 
651 7 Vietnam.|2fast|0(OCoLC)fst01204778 
994  02|bWHP 
Location Call No. Status
 West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center  VIE 299.5128 NGUYEN    Check Shelf