Skip to content
You are not logged in |Login  
     
Limit search to available items
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Media Year
VIDICH, PAUL    
      The matchmaker : a spy in Berlin / Paul Vidich. Bristol, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Burlington Public Library - Adult Department:Check Shelf, Cheshire Public Library - Adult Department Main Level:Check Shelf, Cromwell-Belden Public Library - Adult Department:Check Shelf, Glastonbury, Welles-Turner Memorial Library - Adult Department:DUE 12-28-23, Manchester, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Manchester, Whiton Branch - Adult Fiction:Check Shelf, Mansfield, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Newington, Lucy Robbins Welles Library - Adult Department:Check Shelf, Plainville Public Library - Adult Fiction:Check Shelf, Portland Public Library - Adult Department:Check Shelf, South Windsor Public Library - Adult Fiction:Check Shelf, West Hartford, Bishop's Corner Branch - Adult Fiction:Check Shelf, West Hartford, Faxon Branch - Adult Fiction:Check Shelf, West Hartford, Noah Webster Library - Adult Fiction:Check Shelf   book
BookBook
2022
      The matchmaker : a spy in Berlin / Paul Vidich. Bristol, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Burlington Public Library - Adult Department:Check Shelf, Cheshire Public Library - Adult Department Main Level:Check Shelf, Cromwell-Belden Public Library - Adult Department:Check Shelf, Glastonbury, Welles-Turner Memorial Library - Adult Department:DUE 12-28-23, Manchester, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Manchester, Whiton Branch - Adult Fiction:Check Shelf, Mansfield, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Newington, Lucy Robbins Welles Library - Adult Department:Check Shelf, Plainville Public Library - Adult Fiction:Check Shelf, Portland Public Library - Adult Department:Check Shelf, South Windsor Public Library - Adult Fiction:Check Shelf, West Hartford, Bishop's Corner Branch - Adult Fiction:Check Shelf, West Hartford, Faxon Branch - Adult Fiction:Check Shelf, West Hartford, Noah Webster Library - Adult Fiction:Check Shelf   book
BookBook
2022
      Beirut Station : two lives of a spy / by Paul Vidich. Burlington Public Library - New Books:Check Shelf, East Hartford, Raymond Library - Adult New Materials:Check Shelf, Manchester, Main Library - New Materials:DUE 12-12-23, Newington, Lucy Robbins Welles Library - New Materials:Check Shelf, Windsor, Main Library - ON-ORDER (not available yet):On Order   book
BookBook
2023
      An honorable man : a novel / by Paul Vidich. Bristol, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Bristol, Manross Branch - Adult Overflow Collection:Check Shelf, Glastonbury, Welles-Turner Memorial Library - Adult Department:Check Shelf, Manchester, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Middletown, Russell Library - Adult Fiction:Check Shelf, New Britain, Main Library - Adult Fiction:Check Shelf, Newington, Lucy Robbins Welles Library - Adult Department:Check Shelf, Plainville Public Library - Adult Fiction:Check Shelf, Simsbury Public Library - Adult Fiction:Check Shelf, Southington Library - Adult:DUE 12-16-23, Wethersfield Public Library - Adult Fiction:Check Shelf   book
BookBook
2016
3 additional entries    
VIE 070.43 DINH : Đinh, Thu Hîèn.     
      Đi bụi : phóng ṣư / Đinh Thu Hîèn.. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2006
VIE 153.1 QUYNH      
      Làm th́ê nào đ̉ê tăng cừơng trí nh́ơ / Quỳnh Tân biên soạn. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 155.332 SCHLESSINGER : Schlessinger, Laura.     
      10 đìêu dại ḍôt c̉ua đàn ông / Laura Schlessinger ; Lưu Văn Hy biên dịch. West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2001
VIE 299.5128 NGUYEN : Nguŷẽn, Hîén Lê,     
      Kinh dịch : đạo c̉ua ngừơi quân t̉ư / Nguỹên Híên Lê. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
1994
VIE 306.874 HA ANH      
      10 đìêu con múôn bày t̉o cùng cha mẹ / Hạ Anh biên soạn. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 362.8292 SOUAD : Souad.     
      Bi thiêu ŝóng / Souad ; Nguŷẽn Minh Hoàng dịch. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 398.9 NGOC : Ngọc, Quang.     
      Ca dao Vịêt Nam / tuỷên soạn, Ngọc Quang. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 398.9 NGOC QUANG : Ngọc Quang.     
      Tục ng̃ư Vịêt Nam / Ngọc Quang sưu t̀âm, tuŷ̉en chọn. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 492.922 NGUYEN : Nguŷẽn, Văn Khôn.     
      Anh-Việt, Việt-Anh từ-điẻ̂n thông-dụng = Usual English-Vietnamese, Vietnamese-English dictionary West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
1987
VIE 613 QUACH : Quách, Trừơng Thanh.     
      10 phút ch́ông ṃêt m̉oi / Quách Trừơng Thanh ; ngừơi dịch, Nguỹên Kh́ăc Khoái. West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2001
VIE 613.2 VU : Vũ, Mai Thùy.     
      Ch́ê đ̣ô ăn úông phòng trị ḅênh / Vũ Mai Thùy. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 613.7148 CHALINE : Chaline, Eric.     
      Thái c̣ưc quŷèn dữơng sinh / Eric Chaline ; ngừơi dịch, Nguỹên Thị H̀ông Vân. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2006
VIE 641.509 TRA : Trang Hương Th̉uy.     
      Ngḥê thụât ńâu ăn / Trang Hương Th̉uy. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
1980
VIE 641.5959 NGUYEN : Nguỹên, Thị Nhụ.     
      Các món ăn ít béo ch́ông ṃâp / Nguỹên Thị Nhụ. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 641.65 NGUYAEN : Nguŷẽn, Đ́ưc Linh,     
      Cĥé đ̂ọ ăn chay và dinh dữơng chay phòng ng̀ưa b̂ẹnh t̂ạt / Nguŷẽn Đ́ưc Linh, biên soạn. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2006
VIE 641.71 QUYNH : Quỳnh, Chi.     
      30 món chiên, nứơng / Quỳnh Chi. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 646.7 HUONG      
      1000 câu h̉oi kíên th́ưc cụôc śông dành cho thíêu ñư : kíên th́ưc v̀ê tâm sinh lý / Hương Quỳnh West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 646.78 GRAY : Gray, John,     
      Đàn ông đ́ên t̀ư sao h̉oa đàn bà đ́ên t̀ư sao kim : nh̃ưng l̀ơi hứơng d̂ãn cơ b̉an đ̂̉e hî̉eu ngừơ West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 649.1 VUONG      
      C̉âm nang dạy con : hãy đ̉ê con bạn giành chíên th́ăng ngay t̀ư vạch xúât phát / [Vương Vũ] ; biên West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 649.3 NHAT ANH : Nh́ât Anh.     
      Món ăn b̂̉o não & sáng m̆át / Nḥât Anh. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 658.8 VITALE : Vitale, Joe,     
      Bí quŷét kinh doanh trên mạng : Nh̃ưng nhà kinh doanh hàng đ̂àu trên mạng tîét l̂ọ 40 cánh kíêm ti West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 780.92 TRINH : Ḥôi Nhà Văn.     
      Trịnh Công Sơn, ánh n̂én & bạn bè / Nhîèu tác gỉa. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2011
VIE 895.9 JIN : Jin, Yong,     
      Lưu Hương t̉ư ḷênh / nguyên tác: Kim Dung ; dịch gỉa: Thương Lan. West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
199-
VIE 895.9 QIONGYAO    
      Mùa thu lá bay / Quỳnh Dao ; b̉an Vịêt văn c̉ua Liêu Qúôc Nhĩ. West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
1989?
      Hòn vọng phu / nguyên tác Quỳnh Dao ; b̉an dịch Hoài Anh. West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2000
VIE 895.922 CHAN      
      Chân dung Lê Mai Lĩnh : [a poet's portrait]. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2005
VIE 915.04 MINH : Minh Tâm.     
      Á Châu quŷ́ên rũ / Minh Tâm. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 915.1 NGUYAEN : Nguŷẽn, T̂ạp.     
      D̆ạm đừơng lang thang / Nguỹên Ṭâp. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2006
VIE 923.1 DINH : Đinh, Văn Cơ.     
      10 ñư chính trị gia n̉ôi tíêng th́ê gíơi / Đinh Văn Cơ. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 940.5314 BESCHLOSS : Beschloss, Michael R.     
      Nh̃ưng ngừơi th́ăng cûọc : k̂é hoạch đ̂ạp tan bè lũ Đ́ưc Qûóc xã c̉ua Roosevelt và Truman / Michae West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2008
VIE 959.7 TOAN ANH : Toan Ánh,     
      Ńêp cũ làng xóm Vịêt Nam / Toan Ánh ; phụ b̉an c̉ua các ngḥê sĩ nhíêp ̉anh, Nguỹên Cao Đàm .. [a West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
1995?
VIE 959.704 NGUYEN : Nguŷẽn, Thanh Nga,     
      Đóa h̀ông gai : h̀ôi ký c̉ua ṃôt ñư c̣ưu tù nhân chính trị / Nguỹên Thanh Nga. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE 959.7043 HERRMANN : Herrmann, Kenneth J.,     
      Môt ngừơi mỹ ̉ơ Viêt Nam hôm nay = Lepers and lunacy : an American in Vietnam today / Kenneth J. Her West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2006
VIE B PHAM DUY P : Phạm Duy,     
      Nh́ơ : h̀ôi ́ưc Phạm Duy / Phạm Duy. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2005
VIE DVD BITCOIN      
      Bitcoin heist / produced by Nsu't Ngọc Hịêp, Jayvee Mai Tĥé Hîẹp ; written, edited & directed by H New Britain, Main Library - Audio-Visual Materials:Check Shelf   film
FilmDVD
2017
VIE DVD FURIE      
      Furie / Studio 68 presents in association with Arclight Films, Songnam, Red Ruby, Norwester Investmen Bristol, Main Library - Adult Department:Check Shelf, Enfield, Main Library - Audio-Visual Materials:Check Shelf, New Britain, Main Library - Audio-Visual Materials:Check Shelf   film
FilmDVD
2019
VIE DVD THIRD      
      The third wife / Film Movement, Mayfair Pictures, Annam Productions and Three Colors Productions pres Bloomfield at the Atrium:Check Shelf, Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf, Glastonbury, Welles-Turner Memorial Library - Adult Department:Check Shelf, Granby, Main Library - Adult:Check Shelf, New Britain, Main Library - Audio-Visual Materials:Check Shelf, Newington, Lucy Robbins Welles Library - Adult Department:Check Shelf, Plainville Public Library - Adult Department:Check Shelf, South Windsor Public Library - Audio-Visual Materials:Check Shelf, Wethersfield Public Library - DVDs:Check Shelf, Windsor, Main Library - Adult Department:Check Shelf   film
FilmDVD
2019
VIE F BAO VU : Bão Vũ.     
      Vùng xoáy : bài hát c̉o vi : tî̉eu thuŷét / Bão Vũ. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F BARICCO ALESSANDRO : Baricco, Alessandro,     
      Lụa / Alessandro Baricco ; T́ô Châu dịch. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F BEN      
      B̂én hoang vu: Truŷẹn nğán kinh dị tĥé gíơi / Lê Huy Hòa - Nguŷẽn Văn Bình tuŷ̉en chọn và gíơi West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F BEN TRAN GIAN      
      B́ên tr̀ân gian : ṭâp truỵên nǵăn / nhîèu tác gỉa ; ngừơi tuỷên chọn, Sương Nguỵêt Minh. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F BROWN DAN    
      Đî̉em d̂ói l̀ưa / Dan Brown ; ngừơi dịch, Văn Thị Thanh Bình ; ngừơi hîẹu đính, Tr̂àn Bình Minh. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
      Ṃât-mã-Da-Vinci : tî̉eu-thuŷét = The Da Vinci code / Dan Brown. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2006
      Thiên th̀ân và ác qủy = Angels and demons / Dan Brown ; ngừơi dịch, Văn Thị Thanh Bình ; ngừơi hị West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
      Pháo đài ŝó : mã tûàn hoàn, tḥât quŷèn uy, tḥât nguy hỉêm và không th̉ê phá ṽơ-- / Dan Brown ; West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2006
VIE F BUAAOI      
      Bû̂̉oi sáng bîét m̂át. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F BUCK : Buck, Pearl S.     
      T̀ư Hy thái ḥâu / Pearl S. Buck ; dịch, Nguỹên Th́ê Vinh. West Hartford, Faxon Branch - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2000
VIE F BUI VAN : Bùi, Văn Doanh.     
      Qû̉e ơ đáy lòng : đoan v͠an / Bùi Văn Doanh. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2012
VIE F DANG, VAN SINH : Đ̣ăng, Văn Sinh,     
      Con c̉ua Pĥạt : tỉêu thuŷét / Đ̆ạng Văn Sinh. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F DELINSKY BARBARA : Delinsky, Barbara.     
      Như gió tan mây / Barbara Delinsky ; biên dịch, Văn Hòa, Võ Đ̣ê. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F DU TU LE      
      Du T̉ư Lê, 50 năm, 1957-2007 : tuŷ̉en t̂ạp / [nhîèu tác gỉa]. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F DUONG, QUOC HAI : Dương, Qúôc H̉ai.     
      Th̆áp đèn : ṭâp truŷẹn nğán / Dương Qûóc H̉ai. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
VIE F GOMEZ-JURADO, JUAN : Gómez-Jurado, Juan.     
      Địêp viên c̉ua chúa / Juan Gómez-Jurado ; ngừơi dịch, Đ̃ô Túân Anh. West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2007
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next