Skip to content
You are not logged in |Login  
     
Limit search to available items
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Media Year
PO 943.8 N14      
      Najnowsze dzieje Żydów w Polsce : w zarysie (do 1950 roku) / pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego ; op New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1993
PO 943.8 N53 : Nicieja, Stanisław Sławomir.     
      Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986 / Stanisław Sławomir Nicieja. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1989
PO 943.8 N86 : Nowak, Jerzy Robert,     
      Zagrożenia dla Polski i polskości / Jerzy Robert Nowak. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1998
PO 943.8 N86K : Nowak, Andrzej,     
      Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów.. : szkice z historii wyobraźni politycznej Po New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2016
PO 943.8 N861 : Nowak, Jan,     
      Fakty, wydarzenia, opinie / Jan Nowak-Jeziorański. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2001
PO 943.8 NOW    
      Sladami polskich bitew / Krzysztof Nowiński. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2004
      Niechciani generałowie : Sosabowski, Maczek, Bór-Komorowski i inni : powojenne losy polskich oficerów New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2018
PO 943.8 OK7      
      Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941 / pod redakcją Piotra Chmielowca. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2005
PO 943.8 OR9 : Orzechowski, Stefan,     
      Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty / Stefan Orzechowski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1998
PO 943.8 OS5 : Osmańczyk, Edmund Jan,     
      Był rok 1945.. / Edmund Jan Osmańczyk.. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1977
PO 943.8 OS8 : Ostroch, Aleksandra J.     
      Warkocz pokoleń : saga śląska / Aleksandra J. Ostroch. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1998
PO 943.8 P13 : Paderewski, Ignace Jan,     
      Paderewski : myśli o Polsce i Polonii / [opracował zespół Marian Marek Drozdowski, Andrzej Piber]. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1992
PO 943.8 P75      
      Polacy i Rosjanie : 100 kluczowych pojęć / pod redakcją Agnieszki Magdziak-Miszewskiej, Moniki Zuchni New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2002
PO 943.8 P751      
      Poczet królów i książet polskich / [red. naukowa Andrzej Garlicki]. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1980
PO 943.8 P76      
      Polska diaspora / [redakcja naukowa Adam Walaszek ; autorzy Danuta Bartkowiak .. and others].. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2001
PO 943.8 P765      
      Polska na przestrzeni wieków / praca zbiorowa pod redakcją Janusza Tazbira ; opracowali Tomasz Kizwal New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1995
PO 943.8 P766      
      Polska-Ukraina, trudna odpowiedź : dokumentacja spotkań historyków (1994-2001) : kronika wydarzeń na New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2003
PO 943.8 P77 : Pomian, Krzysztof.     
      Wymiary polskiego konfliktu, 1956-1981 / Krzysztof Pomian. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1985
PO 943.8 P87    
      Powstanie Listopadowe 1830-1831 : dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania / pod red. Wła New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1980
      Powstanie styczniowe 1863-1864 : aspekty militarne i polityczne : materiały z sympozjum / pod redakcj New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1995
PO 943.8 P879 : Pożoga, Władysław.     
      "Wojciech Jaruzelski tego nigdy nie powie" : mówi były szef wywiadu i kontrwywiadu, pierwszy zastępca New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1992
PO 943.8 P88 : Pragier, Adam,     
      Czas teraźniejszy / Adam Pragier. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1975
PO 943.8 P89      
      Prawie biała księga polskiej sceny politycznej / opracował Andrzej Krupa. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1997
PO 943.8 P94      
      Protokoły tzw. Komisji Grabskiego : tajne dokumenty PZPR / do druku przygotowała i wstępem opatrzyła New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1986
PO 943.8 P944 : Pronobis, Witold,     
      Ṕolska i swiat w XX wieku / Withold Pronobis. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1991
PO 943.8 P95      
      Przechodniu powiedz Polsce... New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1984
PO 943.8 P957 : Przybylski, Ryszard.     
      Krzemieniec : opowieść o rozsądku zwyciężonych / Ryszard Przybylski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2003
PO 943.8 P958 : Przybył, Jan,     
      Kamieniec Podolski, albo, Trylogia na nowo przeżywana / Jan Przybył. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1998
PO 943.8 POM : Pomian, Grażyna.     
      Polska "Solidarności" / Grażyna Pomian. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1982
PO 943.8 R13 : Raina, Peter,     
      Droga do "Okrągłego Stołu" : zakulisowe rozmowy przygotowawcze / Peter Raina. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1999
PO 943.8 R33 : Rezmer, Waldemar.     
      Armia "Poznań" 1939 / Waldemar Rezmer. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1992
PO 943.8 R73 : Roszkowski, Wojciech.     
      Historia Polski, 1914-1991 / Wojciech Roszkowski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1992
PO 943.8 R73I : Rosik, Stanisław.     
      Ilustrowany poczet królów i książąt polskich / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2007
PO 943.8 R81P : Rożek, Michał.     
      Polskie koronacje i korony / Michał Rożek. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1987
PO 943.8 R83 : Rudnicki, Klemens.     
      Na polskim szlaku : wspomnienia z lat 1939-1947 / Klemens Rudnicki. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1983
PO 943.8 SA65 : Sapargaliev, G.     
      Polacy w Kazachstanie w XIX w. / Gajrat Sapargalijew, Władimir Djakow ; tłumaczyli Anna Trombala i Ja New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1982
PO 943.8 SCH : Schleyen, Kazimierz.     
      Lwowskie gawędy / Kazimierz Schleyen. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2002
PO 943.8 SCH39 : Schleyen, Kazimierz.     
      Lwowskie gawedy. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1967
PO 943.8 SE69 : Serwański, Edward.     
      Wielkopolska w cieniu swastyki. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1970
PO 943.8 SI17 : Sieraczkiewicz, Jan.     
      Skanseny : muzea na wolnym powietrzu = the open-air museums of Poland / Jan Sieraczkiewicz, Jan Święc New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1999
PO 943.8 SI96 : Siwiński, Jacek Brunon.     
      Wczesne dzieje Polan / Jacek Brunon Siwiński. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1990
PO 943.8 SIE    
      Kultura szlachty polskiej w latach 1864-2001 / Stanisław Siekierski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2003
      Zima stulecia : portret pamięciowy kataklizmu / Grzegorz Sieczkowski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2017
PO 943.8 SL39 : Śliwiński, Błażej.     
      Kronikarskie niedyskrecje, czyli, Życie prywatne Piastów / Błażej Śliwiński. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1994
PO 943.8 SL59      
      Słownik historii Polski 1939-1948 / pod redakcj̨a Andrzeja Chwalby i Tomasza G̨asowskiego ; redakcja New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1994
PO 943.8 SO12 : Sobolewski, Tadeusz,     
      Dziecko peerelu : esej-dziennik / Tadeusz Sobolewski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2000
PO 943.8 ST14 : Stahl, Zdzisław.     
      Generał Anders i 2 Korpus / Zdzisław Stahl. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1985
PO 943.8 ST69 : Stomma, Ludwik.     
      Królów polskich przypadki / Ludwik Stomma. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1993
PO 943.8 SU51 : Suleja, Włodzimierz.     
      Kosynierzy i strzelcy : rzecz o irredencie / Włodzimierz Suleja. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1997
PO 943.8 SU77 : Surdykowski, Jerzy.     
      Duch Rzeczypospolitej / Jerzy Surdykowski. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1989
PO 943.8 SW52 : Święch, Zbigniew.     
      Skarby tysiaca lat / Zbigniew Święch. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1994
PO 943.8 SZ24 : Szejnert, Malgorzata.     
      Szczecin : grudzien, sierpien, grudzien. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
1986
PO 943.8 SZE : Szejnert, Małgorzata,     
      Wyspa Węży / Małgorzata Szejnert. New Britain, Main Library - Foreign Language:Check Shelf   book
BookBook
2018
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next