Skip to content
You are not logged in |Login  
     
Limit search to available items
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Media Year
CHINESE FICTION FENG : Feng, Tang,     
      Beijing Beijing = Once upon a time in Beijing / Feng Tang zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:DUE 03-16-24   book
BookBook
2007
CHINESE FICTION FOL : Follett, Ken,     
      Bian yuan ren de zhan zheng = The hammer of Eden / Ken Fulaite zhu ; Peng Yueming yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2018
CHINESE FICTION GU : Gu, Yan.     
      Ye Shanghai = The night in Shanghai / Gu Yan zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2003
CHINESE FICTION GUO : Guo, Jingming.     
      Bei shang ni liu cheng he = Cry me a sad river / Guo Jingming zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2007
CHINESE FICTION HA : Jin, Ha,     
      Nanjing an hun qu / Ha Jin zhu ; Ji Sicong yi = Nanjing requiem / by Ha Jin. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2011
CHINESE FICTION HIG : H.     
      Zen neng wan ji wo ai ni = Aishiteru tte wasureru wakeganai / [zuo zhe H]. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
CHINESE FICTION HU : Hudie.     
      Fuqu / Hudie zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION JIN : Jin, Ha,     
      Deng dai / Ha Jin zhu ; Jin Liang yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf, West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2000
CHINESE FICTION KATAYAMA : Katayama, Kyōichi,     
      Zai shi jie de zhong xin hu han ai qing / Pianshan Gongyi zhu ; Yang Lan yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2004
CHINESE FICTION LEI : Zhang, Ailing.     
      Lei feng ta / [Zhang Ailing zhu] ; Zhao Pihui yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION LI    
      Jiao zi / Li Bihua. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2005
      Gao bie de nian dai / Li Zishu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION LIANG    
      Yu shuo / Liang Xiaosheng zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
      Huang ka / Liang Xiaosheng zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:DUE 03-16-24   book
BookBook
2011
CHINESE FICTION LIU    
      Hun huo nan nü / Liu Aiwu zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2012
      Fu hou qi ri = Seven days in heaven / Liu Zijie. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION MAI    
      Feng sheng : an suan er bu / Mai Jia zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2007
      Mai / Yang Zhe zuo pin. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION MCFA : McFall, Claire,     
      Bai du ren = Ferryman / [Ying] Kelai'er Maikefu'er zhu ; Fu Qiang yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2015
CHINESE FICTION MO JAN : Mo, Yan,     
      Cang bao tu : Mo Yan zhong pian xiao shuo jing xuan. II / Mo Yan. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2009
CHINESE FICTION MURAKAMI : Murakami, Haruki,     
      Dongjing qi tan ji / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2006
CHINESE FICTION NANGONG : Nangong, Bo,     
      Luo shen / [zuo zhe Nan'gong Bo]. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2002
CHINESE FICTION NI : Yu, Cong     
      Ni de ling hun jia gei shei = Soul / Yu Cong zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
CHINESE FICTION O'DELL : O'Dell, Scott,     
      Lan se de hai tun dao = Island of the blue dolphins / Si.ao tai er (Scett O'Dell) zhu ; fu ding bang Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2000
CHINESE FICTION QIAN : Qian, Zhongshu,     
      Wei cheng / Qian Zhongshu zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2007
CHINESE FICTION QIN      
      Xing xing men dong ye bu dong / Qin wen jun xuan bian. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2001
CHINESE FICTION ROU : Ma, Jian,     
      Rou zhi tu = Beijing coma / Ma Jian. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION SHENXUE : Shenxue.     
      Di 8 hao dang pu = The pawnshop no. 8 / [Shenxue]. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2002
CHINESE FICTION SI : Sima, Zhongyuan,     
      Fen tu ji / Sima Zhongyuan zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION SIMA : Sima, Zhongyuan,     
      Fu tou he yu gang / Sima Zhongyuan zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2007
CHINESE FICTION SUI : Suifengdajiangyou.     
      Cheng guan lai le / Suifengdajiangyou zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2012
CHINESE FICTION TANG : Tang, Bo.,     
      Qing chao huang di hui yi lu / tang bo zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION TIAN : Tianxia Bachang,     
      Mi hang Kun lun xu = Lost in the Kunlun mountains / Tianxiabachang zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2009
CHINESE FICTION TONG    
      Bu bu jing xin / Tong Hua zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:DUE 03-16-24, West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2011
      Bu bu jing xin / Tong Hua zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:DUE 03-16-24, West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center:Check Shelf   book
BookBook
2011
CHINESE FICTION WANG    
      Wo de xin tiao, gei ni yi ban / Wang Wenhua. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
      Wang shi bing bu ru yan / Zhang Yihe. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2004
CHINESE FICTION WO : Yu, Qiuyu.     
      Wo deng bu dao le / Yu Qiuyu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION WOO : Woolaver, Lance,     
      Ren jian mei hao / Lansi Wulafu zhu ; Baobo Bulukesi she ; Li Zixu yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2021
CHINESE FICTION WU      
      Wu shi du shen lan / Nuan Nuan zhu bian. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2006
CHINESE FICTION XI : Xi, Zou.     
      Gao chao / Xi Zou zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2009
CHINESE FICTION XIA : Yan, Lianke,     
      Xia ri luo / Yan Lianke. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
CHINESE FICTION XIAOLU : Guo xiao lu     
      Lian ren ban zhong ying ci dian = A concise Chinese-English dictionary for lovers / guo xiao lu(Xiaol Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
CHINESE FICTION YAN    
      Fu yan zhe = The banquet bug / Yan Geling zhu ; Guo Qiangsheng yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
      Sheng yin yue tuan = The symphony of sound / Yan Ge zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2011
CHINESE FICTION YANG : Yang, Biao.     
      Gan shi chuan qi = The legend of corpse traveler / Yang Biao zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
CHINESE FICTION YAO : Mou, Xiaoya.     
      Yao nie, yao nie = Yaonie, yaonie / Mou Xiaoya zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2009
CHINESE FICTION YI    
      Gao gao de shu shang / Yi Zhongtian zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
      Yi zhen feng, liu xia le qian gu jue chang / Zhang Yihe. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2005
      Wo liang bu shi peng you / [Yishu]. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2011
CHINESE FICTION YISHU : Yishu.     
      Shao nian bu chou / Yishu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2009
CHINESE FICTION YU    
      Yu zhen = The aftershock / Zhang Ling. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2010
      Yi ge Nü ren de zhan zheng / Yu Zhiyan zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2011
CHINESE FICTION YUMEMAKURA    
      Yin yang shi. Longye cha ji / Mengzhen Mo zhu ; Maolü Meiye yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2007
      Yin yang shi. Longye cha ji / Mengzhen Mo zhu ; Maolü Meiye yi. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2007
CHINESE FICTION YUN : Zhang, Yihe,     
      Yun shan ji pan, jiang liu ji wan / Zhang Yihe. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2007
CHINESE FICTION ZHA : Zhang, Baorui.     
      Yi zhi xiu hua xie / Zhang Baorui zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2000
CHINESE FICTION ZHANG    
      Rou ruan de shen dian : gu dian xiao shuo de shen xing yu ren xing / Zhang Manjuan zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2006
      Li bie qu / [zuo zhe Zhang Xiaoxian]. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2002
      Shou dao ni de xin yi jing tai chi / [Zhang Xiaoxian zhu]. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2006
      Zhang Xiguo da qi xiao shuo : xing shu / Zhang Xiguo zhu. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
6 additional entries    
CHINESE FICTION ZI : Li, Minyong,     
      Zi bai shu / Li Minyong. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2009
CHINESE FICTION ZUI : Laojiagelou.     
      Zui hou de huan yu / Laojiagelou zuo pin. Farmington, Main Library - Adult Department:Check Shelf   book
BookBook
2008
CHINESE J PIC JIAN : Li, Jian     
      Tiger brother = : a tale told in English and Chinese / by Li Jian ; translated by Yijin Wert. Bloomfield, Prosser Library - Children's Department:Storage, Bristol, Main Library – Children’s Picture Book Collection:Check Shelf, Cheshire Public Library - Children's Department:Check Shelf, Manchester, Main Library - Children's Department:Check Shelf, Mansfield, Main Library - Juvenile Nonfiction:Check Shelf, South Windsor Public Library - Children's Department:In Processing, Wethersfield Public Library - Children's Department:Check Shelf, Windsor Locks Public Library - Children's Department:Check Shelf   book
BookBook
2022
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next