Skip to content
You are not logged in |Login  

LEADER 00000cam 22000001i 4500 
001  ocm15326598 
005  20000919183355.0 
008  850423r19841968txu   r   000 1 vie d 
035  (OCoLC)15326598 
040  JTZ|beng|cJTZ|dCKE|dWaOLN 
041 1 vie|hchi 
049  CKEA 
100 1 Xiao, Se. 
245 00 Tu la th̀ân công :|bt́ưc, Thíêt kíêm kim xà : tỉêu 
    thuýêt võ hịêp kỳ tình Trung hoa /|cnguyên tác Tiêu Śăc
    ; dịch thụât Hàn Giang Nhạn. 
264 1 Houston, Tex. :|bXuân Thu,|c1984. 
264 1 |c1968. 
300  3 volumes ;|c21 cm 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
500  A martial arts novel. 
500  Reprint. Originally published: Saigon : An Hưng, 1968. 
500  Cover title: Thíêt kíêm kim xà. 
740 0 Tu la th̀ân công. 
740 0 Thíêt kíêm kim xà. 
898  qfiction 
898  qVietnamese 
910  CARL0000898962 
998 0 UNKNOWN|bFix4    97/04/30 04:57:33 
Location Call No. Status
 West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center  VIE F HAN  V.2    Check Shelf