Skip to content
You are not logged in |Login  

LEADER 00000nam 2200000Ia 4500 
001  ocn214288300 
003  OCoLC 
005  20080808123841.0 
008  080327s2007  cau  e   000 0avie d 
035  (OCoLC)214288300 
040  LNQ|beng|cLNQ|dWHP 
043  a-vt--- 
049  WHPP 
090  VIE B|bNGUYEN THANH NGA N 
100 1 Nguŷẽn, Thanh Nga,|d1952- 
245 10 Đóa h̀ông gai :|bh̀ôi ký c̉ua ṃôt ñư c̣ưu tù nhân chính 
    trị /|cNguỹên Thanh Nga. 
246 30 H̀ôi ký c̉ua ṃôt ñư c̣ưu tù nhân chính trị 
264 1 [Garden Grove, CA] :|bThe Author,|c2007. 
300  246 pages ;|c22 cm 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
600 10 Nguŷẽn, Thanh Nga. 
650 0 Political prisoners|zVietnam|vBiography. 
650 0 Vietnam War, 1961-1975|vBiography. 
651 0 Vietnam|xPolitics and government|y1975- 
690  Vietnamese language materials. 
910  ls2010 
994  02|bWHP 
Location Call No. Status
 West Hartford, Noah Webster Library - Welcome Center  VIE 959.704 NGUYEN    Check Shelf